Hans-Jürgen Bömelburg

Prof. Hans-Jürgen Bömelburg (ur. 1961) jest badaczem historii stosunków polsko-niemieckich i Europy Środkowo-Wschodniej od XVI do XX w. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Justusa-Liebiga w Gieβen. Jest współprzewodniczącym Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej i prezesem Warmińskiego Towarzystwa Naukowego. Współpracuje też blisko z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Dzięki życzliwości prof. Bömelburga udostępniamy w naszej kolekcji „Repertorium academicum” wybór jego tekstów.