Naukowa Nagroda Ambasadora

W tej sekcji udostępniamy za darmo pierwszą spośród prac magisterskich uhonorowanych w konkursie na Naukową Nagrodą Ambasadora RP w Berlinie. Powstały one na niemieckich uczelniach w zakresie nauk historycznych i społecznych i dotyczą relacji polsko-niemieckich oraz historii i kultury Polski. Naukowa Nagroda Ambasadora, przyznawana od 2008 r. przez Ambasadę RP w Niemczech i Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, promuje niemieckojęzycznych magistrów i doktorów, którzy zajmują się polską tematyką, i zachęca ich do dalszych badań. Udostępnione przez nas prace magisterskie ukazują się w serii „Berliner-Wiener Arbeitspapiere zu Geistes- und Sozialwissenschaften” i zostały przygotowane do publikacji w wersji online wspólnie przez CBH PAN oraz Stację Naukową PAN w Wiedniu. Aby otworzyć lub pobrać plik, kliknij na symbol PDF.

Polnische Zöglinge an der Hochen Karlsschule in Stuttgart. Eine Kollektivbiographie


Autorka: Karolina Belina
Seria: Berliner-Wiener Arbeitspapiere zu Geistes- und Sozialwissenschaften. Tom 1/2024
Wyd.: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Wiedeń–Berlin 2024, 204 strony

 

Praca magisterska autorstwa Karoliny Beliny dotyczy analizy biograficznej polskich uczniów słynnej uczelni Hohe Karlsschule w Stuttgarcie, założonej w 1770 roku i pełniącej funkcję akademii wojskowejakademii artystycznej, a później uniwersytetu i mającej być elitarną szkołą dla synów szanowanych rodzin wirtemberskich. Autorka podejmuje wnikliwą i ciekawą analizę, opartą na godnym uznania materiale źródłowym. 

Fragmente, Brüche und Kontinuitäten eines Erinnerungsortes – das Gebäude der Neuen Synagoge in Poznań

Autorka: Gabi Manns
Seria: Berliner-Wiener Arbeitspapiere zu Geistes- und Sozialwissenschaften. Tom 2
Wyd.: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Wiedeń–Berlin 2022, 148 stron

 

Praca magisterska autorstwa Gabi Manns koncentruje się na dawnej synagodze w Poznaniu, tzw. Nowej Synagodze, i jej historii jako miejscu pamięci i zapomnienia. Autorka podejmuje temat z różnych perspektyw poprzez wywiady z ekspertami czy analizę artykułów z gazet lokalnych i zagranicznych. Dzięki temu jest w stanie zidentyfikować miejsce dawnej synagogi we współczesnej pamięci zbiorowej. Tendencja do pamiętania i reaktywowania pamięci z jednej strony, a do zapominania i tabuizowania z drugiej stanowią – zdaniem autorki – istotę i ambiwalencję tego miejsca.

Arbeitskraft oder Familienmitglied? Die 24-Stunden-Pflege durch osteuropäische Betreuungskräfte in deutschen Privathaushalten. Eine akteurszentrierte Mixed Methods Untersuchung

Autorki: Nelli Felker i Anna-Lena Krug
Seria: Berliner-Wiener Arbeitspapiere zu Geistes- und Sozialwissenschaften. Tom 1
Wyd.: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Wiedeń–Berlin 2022, 246 stron

 

Praca przybliża czytelnikowi liczną, lecz dotąd słabo zbadaną naukowo grupę zawodową: całodobowych pracownic i pracowników z Polski zatrudnianych do opieki nad starszymi osobami w prywatnych niemieckich gospodarstwach domowych. Poprzez wywiady i ankiety autorki rekonstruują proces rekrutacji, środowisko pracy oraz relacje opiekunek i opiekunów z podopiecznymi i ich rodzinami. Autorki dowodzą, że relacje te nieraz przeradzają się w silną więź emocjonalną, a opiekunki i opiekunowie bywają postrzegani jako tymczasowi członkowie rodzin.