Scenariusze lekcyjne

W tej sekcji udostępniamy scenariusze lekcyjne towarzyszące podręcznikowi Europa. Nasza historia. Przeznaczone są one do nauki historii w klasach 5–8 szkoły podstawowej, przy czym zawierają też rozszerzenie umożliwiające zastosowanie w liceum. Celem podręcznika Europa. Nasza historia jest wzmacnianie świadomości historycznej wśród uczniów dzięki wielości perspektyw będących jego integralną częścią. Podręcznik Europa. Nasza historia wspiera dialog na temat różnych doświadczeń historycznych oraz kulturowej różnorodności. Składa się on z następujących tomów:

- Klasa 5: Od prahistorii do średniowiecza
- Klasa 6: Czasy nowożytne (do 1815 r.)
- Klasa 7: Część 1 – Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej
- Klasa 7: Część 2 – Dwudziestolecie międzywojenne 1919–1939
- Klasa 8: Od wybuchu drugiej wojny światowej do czasów współczesnych

Podręcznik Europa. Nasza historia to efekt wspólnych działań polskich i niemieckich historyków i dydaktyków, realizowanych w latach 2008–2020. Ukazał się on równoległe po polsku i niemiecku. Polską wersję opublikowały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, a niemiecką wydawnictwo Eduversum. Podręcznik powstał przy udziale ekspertów z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów oraz Georg-Eckert-Institut. Ostatni tom zdobył niemiecką nagrodę „Podręcznik Roku 2021".

Poniższe scenariusze lekcyjne do podręcznika Europa. Nasza historia znajdują się wolnym dostępie i mogą być wykorzystywane, powielane i dowolnie przerabiane na potrzeby edukacyjne w szkole oraz poza nią. Aby pobrać materiał, kliknij w jego tytuł.

Klasa 6

Ludzie w podróży - od starożytności do dzisiaj
Ludzie w podróży – od starożytności do dzisiaj
Zał. Mapa świata J. Hondius ok. 1625r.
Zał. Karta pracy (oś czasu, karta Hondiusa)
Zał. Karta pracy (Gallery Walk)

Europejczycy odkrywają nieznane lądy
Europejczycy odkrywają nieznane lądy
Zał. Mapa języków Ameryki
Zał. Karta pracy (języki w Amerykach)
Zał. Karta pracy w grupach (odkrycie nowych lądów)
Zał. Średniowieczna mapa świata

Kolonie Europejczyków - podbój i wyzysk
Kolonie Europejczyków – podbój i wyzysk
Zał. Wstęp (Aztecy i Hiszpanie)
Zał. Karta pracy (Aztecy i Hiszpanie)
Zał. Wstęp obraz
Zał. Karta pracy (Europejczycy w Ameryce)
Zał. Karta pracy (Handel trójkątny)

Klasa 7

Europa w ruchu
Europa w ruchu
Zał. Mapa migracji na świecie dzisiaj
Zał. Karta pracy (Warsztat historyka – analiza mapy historycznej)
Zał. Karta pracy (podróż w nieznane)
Zał. Karta pracy (migracje)

Handel światowy i kolonializm
Handel światowy i kolonializm
Zał. Karta pracy (nowe stosunki kolonialne w XIX w.)
Zał. Karta pracy (handel światowy)
Zał. Metoda Dwa Kręgi
Zał. Polityka kolonialna (Wielka Brytania)
Zał. Polityka kolonialna (Francja)
Zał. Karta pracy (Instrukcja dla uczestników gry z podziałem na role)
Zał. Polityka kolonialna (Wielka Brytania - wersja zaawansowana)
Zał. Polityka kolonialna (Francja - wersja zaawansowana)
Zał. Karta pracy do analizy karykatury

Migracje zamorskie i wewnątrzeuropejskie
Migracje zamorskie i wewnątrzeuropejskie
Zał. Zdjęcie (pociąg w Meksyku 1880-1897)
Zał. Karta pracy (rewolucje w transporcie)
Zał. Karta pracy (rewolucje w transporcie - rozszerzona)
Zał. Zdjęcie (dyskusja końcowa)
Zał. Mapa (sieć kolejowa i telegraficzna ok. 1900)
Zał. Karta pracy (technika w służbie człowieka)

klasa 8

Polska i Niemcy w okresie powojennym
Polska i Niemcy w okresie powojennym
Zał. 1. Karta pracy w grupach (Porównanie trzech państw)
Zał. 2. Karta pracy (Zadania do filmu "Śmieć Stalina")
Zał. 3A. Karta pracy (Denazyfikacja - praca na źródłach)
Zał. 3B. Karta pracy (Denazyfikacja - Eichmann)
Zał. 4. Karta pracy (Mur berliński)
Zał. 5A. Zdjęcie (Wprowadzenie: Społeczna gospodarka rynkowa i gospodarka planowa)
Zał. 5B. Karta pracy (Społeczna gospodarka rynkowa i gospodarka planowa - porównanie)

Życie po obu stronach żelaznej kurtyny
Życie po obu stronach żelaznej kurtyny
Zał. 1A. Wstęp: Cytat z Chruszczowa
Zał. 1B. Karta pracy (Odwilż)
Zał. 1C. Karta pracy (Odwilż – przykład polski)
Zał. 2. Karta pracy w grupach (Plakat)
Zał. 3A. Karta pracy (List biskupów)
Zał. 3B. Karta pracy (Willy Brandt)

Przemiany zaczęły się w Polsce
Przemiany zaczęły się w Polsce
Zał. 1. Karta pracy (Solidarność i pokojowe protesty w Polsce)
Zał. 2A. Wprowadzenie (Upadek komunizmu w Europie)
Zał. 2B. Karta pracy w grupach (Upadek komunizmu w Europie)
Zał. 3A. Karta pracy (NRD. Pokojowa rewolucja)
Zał. 3B. Karta pracy (NRD. Droga do zjednoczenia Niemiec)