Życie codzienne w okupowanej Łodzi. Materiały źródłowe


Wyjątkowy wybór materiałów źródłowych z badań nad życiem codziennym okupowanej Łodzi w czasie II wojny światowej. Przedstawione źródła ukazują zarówno perspektywę ludności polskiej i żydowskiej, jak i niemieckiej.