Uzupełniamy wersję niemiecką i angielską CBHist.-u

Sukcesywnie dodajemy na naszej stronie tłumaczenia materiałów dostępnych dotąd tylko po polsku. Tym razem zachęcamy do zapoznania się z niemieckim i angielskim przekładem eseju Oleksandra Avramchuka o prof. Andrzeju Sulimie Kamińskim.