SCHOOL HISTORICAL KNOWLEDGE IN EUROPE: TRANSNATIONAL CIRCULATIONS AND DEBATES


Publikacja po naszej międzynarodowej konferencji „Przeszłość dla przyszłości: Jakiego podręcznika do historii potrzebują Europejczycy w XXI w.?”, zorganizowanej w 2022 roku w Paryżu.

 

Konferencja została zorganizowana w dniach 15.09.–16.09.2022 przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie we współpracy z Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut w Brunszwiku wraz z partnerami we Francji Institut des sciences sociales du politique (CNRS-Université Paris Nanterre-ENS Paris-Saclay)Stacją Naukową PAN w Paryżu.

W konferencji wzięli udział historycy z ośrodków akademickich i nauczyciele historii z Polski, Niemiec i Francji oraz ambasadorzy z w/w trzech krajów przy UNESCO. Konferencję zrealizowano w ramach zainicjowanego przez Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut projektu European Forum for Reconciliation and Cooperation in History and Social Sciences Education (EFREC), gromadzącego inicjatywy z różnych krajów Europy skierowane na rzecz dialogu i pojednania między narodami podzielonymi przez trudną przeszłość. Paryska konferencja była poświęcona omówieniu doświadczeń z realizacji dwóch pierwszych w Unii Europejskiej bilateralnych projektów publikacji podręczników: francusko-niemieckiego „Histoire / Geschichte” (2006-2011) oraz polsko-niemieckiego „Europa. Nasza historia / Europa – Unsere Geschichte”, a także prezentacji innych przedsięwzięć w Europie zmierzających do opracowania transnarodowych materiałów do nauczania historii.
 
Podsumowanie naukowych treści konferencji zawiera tom zbiorowy „School historical knowledge in Europe: transnational circulations and debates / Savoirs scolaires et historiens en Europe: circulations et débats transnationaux”, który ukazał się w wydawnictwie Effigi w serii „Humana Scientia – La recherche en actes”.