POLSKA I UKRAINA: WSPÓLNA HISTORIA, ASYMETRYCZNA PAMIĘĆ (e-book)

 

Polskie wydanie eseju Andrii Portnova w serii wydawniczej CBH PAN.

Dostępne w wersji e-book.

Publikacja ta jest pierwszą książką z serii: UKRAINA-POLSKA-NIEMCY. TRÓJKĄT DIALOGU wydawaną przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce i Ukrainie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, PRISMA UKRAÏNA Research Network Eastern Europe oraz Ukraiński Wolny Uniwersytet w Monachium.

Publikacja dostępna jest również w innych wersjach językowych:

DE: Polen und Ukraine. Verflochtene Geschichte, geteilte Erinnerung in Europa.

UKR: Польща та Україна: переплетена історія, асиметрична памʼять.

ENG: Poland and Ukraine. Entangled Histories, Asymmetric Memories.