Życie dworskie w epoce nowożytnej na podstawie analizy listów


W Module „Średniowiecze i nowożytność” opublikowaliśmy nowy materiał źródłowy z przełomu XVI i XVII w., przygotowany przez ekspertów CBH PAN. Są to listy oraz regesty (streszczenia listów) pomiędzy Anną Wazą a Ursulą Meyerin. Wybór źródeł został uzupełniony dodatkowym opracowaniem. 

Wybór listów i regestów polecamy szczególnie nauczycielom, studentom oraz uczniom szkół podstawowych i średnich, jako uzupełniające materiały źródłowe do lekcji historii nowożytnej.