CBHist.eu w bazie HISTOLAB

 

CBHist.eu został flagowym projektem CBH PAN w ramach międzynarodowego programu HISTOLAB (Transnational History Education and Co-operation Laboratory), dotyczącego edukacji historycznej i realizowanego we współpracy z Obserwatorium Nauczania Historii w Europie (OHTE) przy wsparciu Komisji Europejskiej i Rady Europy.

Obserwatorium Nauczania Historii w Europie i HISTOLAB to uzupełniające się i powiązane projekty, które obejmują szeroki wachlarz tematów, skupionych wokół wysokiej jakości edukacji historycznej.

Obserwatorium ustala, w jaki sposób obecnie naucza się historii w państwach będących uczestnikami projektu, aby dostarczać rzeczowych informacji na potrzeby wymiany wiedzy i dobrych praktyk. HISTOLAB koncentruje się na potencjale ewolucji w edukacji historycznej i zwraca uwagę na innowacyjne inicjatywy w praktykach nauczania, badaniach i projektach realizowanych w środowisku akademickim.