Partnerstwo-Odra o CBHist

Naszym portalem zainteresowała się międzyregionalna sieć „Parterstwo−Odra”, w ramach której współpracują przygraniczne polskie województwa i niemieckie landy. Przeczytajcie informację o CBHist. na ich stronie.